fbpx

Integritetspolicy

1. Introduktion

Noami AB (“Noami”) är förpliktigad att skydda din integritet som kund, besökare av webbplats eller annan tredje part, som till exempel en kontaktperson i en verksamhet eller annan organisation som Noami samarbetar med.

Noami värnar om sina kunders och besökares integritet. Noami vill därför vara transparenta med hur vi hanterar dina personuppgifter så du känner dig trygg när du genomför ett köp eller besöker webshopen. Syftet med denna integritetspolicy är att förklara hur Noami samlar in och använder dina personuppgifter samt hur du kan utöva dina rättigheter.

Om du har några frågor eller kommentarer gällande denna integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, vänligen ta kontakt med oss på support@noami.se.

2. Var samlar Noami in dina personuppgifter ifrån?

Noami kan samla in personuppgifter från dig när du gör ett inköp på webbplatsen, kommunicerar per post, e-post eller telefon, skapar ett konto för prenumerationstjänsten på webbplatsen eller begär information från Noami. Noami kan även automatiskt samla in teknisk- och användarinformation om din utrustning, surfning och webbläsnings-mönster när du interagerar med Noamis webbplats. Personuppgifterna samlas in med hjälp av cookies, serverns loggar och annan liknande teknik. I tillägg till de personuppgifter du tillhandahåller kan Noami samla in information om dig från tredje part, t.ex. från ett kreditupplysningsföretag, tillsynsmyndighet eller andra offentligt tillgängliga databaser.

Om du inte tillhandahåller vissa uppgifter när de efterfrågas kan det hända att Noami inte kan uppfylla sina skyldigheter gentemot dig eller besvara dina förfrågningar, vilket förhindrar Noami från att ge dig bästa möjliga service. Noami kan även bli förhindrade från att uppfylla sina juridiska skyldigheter (t.ex. rapporteringskrav).

3. Vilka uppgifter samlar Noami in?

Noami kan samla in, lagra och använda följande typer av personuppgifter om dig:

– Allmän information och kontaktuppgifter, t.ex. namn, kön, telefonnummer, e-postadress, fysisk adress och övriga kontaktuppgifter.

– Ekonomiska uppgifter, t.ex. bankuppgifter, kredituppgifter och betalningshistorik.

– Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter, t.ex. dina preferenser vid mottagande av marknadsföringskommunikation från Noami och/eller tredje part, kontoinformation till Noamis prenumerationstjänst, korrespondensdata vid kontakt med Noamis kundservice och andra kommunikations-/prenumerationsinställningar.

– Teknisk data, t.ex. IP-adress, dina inloggningsuppgifter, typ av webbläsare och version, inställningar för tidzon och plats, typer och versioner av webbläsarplugin, operativsystem, plattform och annan teknik i de enheter du använder för åtkomst till Noamis webbplats.

– Användningsdata, t.ex. information om hur du använder Noamis webbplats samt din köphistorik.

4. Hur använder Noami dina personuppgifter?

Noami kan använda dina personuppgifter till att:

– Administrera och uppfylla sina avtalsenliga och juridiska skyldigheter gentemot dig eller det företag du representerar.

– Uppfylla sina juridiska skyldigheter och rapporteringskrav, t.ex. garantianspråk, bokföringsregler och deklarationer till skattemyndigheter samt andra tillsynsmyndigheter.

– Besvara dina frågor och förfrågningar.

– Validera din lagliga ålder för inköp online.

– Fastställa, utöva eller försvara sina juridiska rättigheter.

Behandling av dina personuppgifter som inte baseras på juridiska eller avtalsenliga krav kommer att baseras på Noamis berättigade intresse för att:

– Förse dig med utskick innehållande marknadsföringskommunikation och andra publikationer (via e-post eller liknande teknik) avseende Noamis verksamhet som kan vara av intresse för dig, såsom allmän information och nyhetsbrev.

– Analysera statistisk användningsdata för att studera hur besökare använder Noamis webbplats samt i syfte till att förbättra webbplatsen.

– Hantera Noamis dagliga behov inom verksamheten.

Noami använder sig av Klarna som betalningspartner vilket ger dig som kund flera betalningsmöjligheter. Oavsett betalningssätt på Noamis webbplats tillhandahålls och skyddas dina personuppgifter av Klarna. För frågor gällande dina personuppgifter vid betalning hänvisar vi till Klarnas kundservice på + 46 8-120 120 10.

Dina personuppgifter kommer endast att användas för de ändamål för vilka de samlades in, såvida inte Noami rimligen anser att de måste användas av annan orsak och att den orsaken är förenlig med det ursprungliga syftet. Om Noami behöver använda dina personuppgifter för ett icke relaterbart syfte, kommer du att bli underrättad innan ytterligare bearbetning utförs.

5. Till vem lämnar Noami ut dina personuppgifter?

Utöver de utlämnande som rimligen är nödvändiga för de ändamål som framställs på annan plats i denna integritetspolicy kan Noami lämna ut uppgifter om dig:

– Till Noamis tjänsteleverantörer, t.ex. logistik, betalning, marknadsföring och teknisk support som endast får behandla personuppgifter på Noamis vägnar.

– I den utsträckning som Noami är skyldig att göra enligt gällande lag.

– I samband med eventuella juridiska förfaranden eller framtida juridiska förfaranden

– I syfte att etablera, utöva eller försvara Noamis juridiska rättigheter.

Utöver vad som anges i denna integritetspolicy kommer Noami inte att lämna dina personuppgifter till tredje part.

6. Var lagrar och transfererar Noami dina personliga uppgifter?

Dina folkbokföringsuppgifter samt mailadress kommer samlas i vårt e-handel, mail- och affärssystem.

Klarna AB kommer även samla dessa uppgifter i sina interna system.

7. Hur skyddar Noami dina personuppgifter?

Noami kommer att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig utlämnande av eller åtkomst till dina personuppgifter. Dock kan inte Noami garantera full säkerhet för data som skickas via internet då datatransmission i sin natur är osäkert.

8. Hur länge sparar Noami dina personuppgifter?

Noami sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå det syfte som uppgifterna samlades in för eller om så krävs för att efterleva eventuella obligatoriska lagringstider enligt gällande lag.

9. Vilka är dina rättigheter?

9.1 Åtkomst till dina personuppgifter

Tänk på att du närsomhelst har tillgång att hämta ut uppgifter som Noami lagrar om dig. Du har rätt att veta vad de lagrar, i vilket syfte och hur länge de sparar dessa uppgifter.

9.2 Rättelse, radering och invändningar

Du har rätt att begära att Noami korrigerar eventuella felaktiga uppgifter om dig, raderar de uppgifter som inte längre är relevant för det ändamål som de samlades in och/eller motsätter sig Noamis behandling av dina personuppgifter. Vissa juridiska skyldigheter kan dock hindra Noami från att omedelbart radera viss information.

Om Noami behandlar några av dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, kan du när som helst dra tillbaka dessa.

9.3 Avstående från direktmarknadsföring

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

9.3.1 Nyhetsbrev

Har du som kund samtyckt till att dina personuppgifter används för detta ändamål (prenumerationstjänst) kommer Noami att kommunicera till dig via e-post. Du har rätt att närsomhelst avregistrera dig från Noamis prenumerationstjänst.

9.3.2 Sociala medier

Följer du och/eller interagerar med Noami via tredje parts sociala medier som t.ex. Instagram, Facebook, YouTube eller Pinterest kommer lämnade uppgifter även att omfattas av tredje parts personuppgiftshantering och sekretess.

9.4 Klagomål

Du kan närsomhelst framföra ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet om du anser att Noami dina personuppgifter i strid mot tillämpliga dataskyddslagar.

10. Cookies

Noami använder cookies i syfte till att samla information om din användning och dina intressen av onlinetjänsten. Du kan konfigurera din webbläsare till att avvisa alla/några cookies samt meddela dig när webbplatser placerar eller får tillgång till cookies. Om du väljer att avvisa cookies kan du fortfarande använda Noamis webbplats. Din tillgång till vissa funktioner och delar av webbplatsen kan dock bli oåtkomliga och/eller inte fungera korrekt.

11. Tredje Part

Noamis hemsida innehåller länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy omfattar inte länkar på webbplatsen till tredje part. Noami är inte ansvariga för integritetspolicyn på tredje parts webbplats.

12. Uppdatering av integritetspolicy

Noami granskar sin integritetspolicy kontinuerligt och kan komma att uppdatera. Du rekommenderas därför att kontrollera integritetspolicyn med jämna mellanrum för att säkerställa att du är nöjd med de ändringar Noami genomgått. Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2022-06-09.

Cookies

1. Användning av cookies

Noamis webbplats www.noami.se använder cookies som fastställts av Noami (cookies från första part) samt cookies som fastställts av tredje part (cookies från tredje part).

Cookies används på nästan alla webbplatser. De är små textfiler som sparas i din dator eller enhet för att hjälpa Noamis webbplats med att utföra ett antal funktioner. De kan exempelvis hjälpa till att övervaka antalet personer som använder Noamis webbplats och därmed bidra till en större förståelse på hur människor interagerar med webbplatsen.

Vissa cookies på Noamis webbplats samlar in personuppgifter om dig. Läs Noamis integritetspolicy för att få ytterligare information om hur de kan samla in och använda uppgifter om dig via din interaktion med dem, inklusive din användning av denna webbplats.

2. Vilka cookies använder Noami?

– Nödvändiga cookies: krävs för den dagliga driften av Noamis webbplats, t.ex. genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra delar av webbplatsen.

– Funktionalitets-/inställningscookies: gör det möjligt för en webbplats att komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen beter sig, ser ut och sparar dina inställningar, t.ex. föredraget språk eller den region du befinner dig i.

– Analytiska-/prestandacookies: tillåter Noami att känna igen och räkna antalet besökare och se deras användning av webbplatsen. Detta möjliggör ökad förståelse i hur besökare interagerar med Noamis webbplats genom att samla och rapportera anonym information (begränsade identifierbara uppgifter kan samlas in).

– Targeting-/marknadsföringscookies: registrerar ditt besök på Noamis webbplats, de sidor du har besökt samt de länkar du har följt. Noami kommer att använda denna information till att utforma sin webbplats och kommunikation till mer relevant utifrån dina intressen. Identifierbara eller unika uppgifter kan samlas in. Noami kan även dela denna information med tredje part för samma ändamål.

3. Hur kan du hantera dina cookies?

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att hantera cookies via webbläsarinställningarna. Du kan t.ex. välja att blockera cookies för att förhindra att webbläsaren accepterar nya cookies, ta bort befintliga, meddela dig när du får en ny cookie samt avaktivera cookies helt och hållet.

Observera att genom att begränsa cookies kan du eventuellt hindras åtkomst till vissa delar av Noamis webbplats.

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.